บริการจัดหาต้นไม้ จ้างปลูกต้นไม้ ปรับปรุงพื้นที่ว่างเปล่าเป็นพื้นที่สวน บริการปรับปรุงที่ดินว่างเปล่าให้เป็นสวนเกษตรรับบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่า , รับปลูกพืชเกษตรในที่ดินว่างเปล่า , รับปลูกพืชเศรษฐกิจในที่ดินว่างเปล่า , รับปลูกสวนเกษตร , รับจัดหาปลูกต้น

บริการจัดหาต้นไม้ ปลูกต้นไม้และปรับปรุงพื้นที่ว่างเปล่า เราเล็งเห็นกลุ่มลูกค้าที่มีพื้นที่ว่างเปล่าควรที่จะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีรายได้จากพื้นที่ของท่านมาเปลี่ยนเป็นพื้นที่เกษตรปลูกพื้ชให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดีกว่าเสียภาษีที่ดินว่างเปล่าในราคาสูงๆ บริษัทเรามีบริการจัดการให้ครบวงจรตั้งแต่พื้นที่รกรางไปจนถึงปลูกเสร็จและมีผลผลิต รวมไปถึงจัดทำแผนการเกษตรให้ครบวงจร
Visitors: 49,282