บริการจัดหาต้นไม้ จ้างปลูกต้นไม้ ปรับปรุงพื้นที่ว่างเปล่าเป็นพื้นที่สวน บริการปรับปรุงที่ดินว่างเปล่าให้เป็นสวนเกษตรรับบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่า , รับปลูกพืชเกษตรในที่ดินว่างเปล่า , รับปลูกพืชเศรษฐกิจในที่ดินว่างเปล่า , รับปลูกสวนเกษตร , รับจัดหาปลูกต้น

บริการจัดหาต้นไม้ ปลูกต้นไม้และปรับปรุงพื้นที่ว่างเปล่า เราเล็งเห็นกลุ่มลูกค้าที่มีพื้นที่ว่างเปล่าควรที่จะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีรายได้จากพื้นที่ของท่านมาเปลี่ยนเป็นพื้นที่เกษตรปลูกพื้ชให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดีกว่าเสียภาษีที่ดินว่างเปล่าในราคาสูงๆ บริษัทเรามีบริการจัดการให้ครบวงจรตั้งแต่พื้นที่รกรางไปจนถึงปลูกเสร็จและมีผลผลิต รวมไปถึงจัดทำแผนการเกษตรให้ครบวงจร
$$$$$!!!!!!!!!   ข่าวดีสำหรับท่านลูกค้าที่มีพื้นที่มากกว่า 5 ไร่ และต้องการเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าให้เป็นสวนพืชเศรษฐกิจในการปลูกสวนต้นพยุง ทางบริษัทเราได้จับมือเป็นพันธมิตรกับบริษัทประเทศจีนและไต้หวัน เพื่อการันตรีการรับซื้อไม้พยุงจากท่านลูกค้าที่ใช่บริการของเราในการปลูกโดยไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีตลาดรับซื้อ โดยอายุไม้ตั้งแต่ 10 ปี เป็นต้นไป ไม้ที่เข้าแกนโดยเป็นไม้ปลอกเปลือกแล้ว จะการันตรีรับซื้อในกิโลกรัมล่ะ 200 บาท/กิโลกรัม และจะรับซื้อให้ราคาสูงกว่าราคาตลาดอีกกิโลกรัมล่ะ 50 บาท โดยให้สิทธิ์พิเศษสำหรับลูกค้าที่ใช่บริการของบริษัทเราในการปลูกตั้งแต่เริ่มต้นเท่านั้น ส่วนลูกค้าทั่วไปที่จะขายไม้พยุงให้กับบริษัทเรา จะรับซื้อในราคาตลาดเท่านั้น  !!!!!!!!!!$$$$$$$$

สิทธิพิเศษนี้เฉพาะปลูกต้นพยุง เท่านั้น

Visitors: 641,977