เลี่ยงภาษีที่ดิน ทำสวนเกษตร ทำสวนผลไม้ เปลี่ยนที่ดินว่างเปล่า เคลียร์ริ่งที่ดินรกร้าง ปลูกสวนไม้เศรษฐกิจ

Visitors: 640,386