เดิมเป็นหญ้าที่นิยม ปลูกในสนามกอล์ฟ แต่ในปัจจุบันมีการนำมาปลูกในบริเวณบ้านมากขึ้น
Visitors: 624,203