หญ้าญี่ปุ่นทนแดด เจริญเติบโตได้ดีในเขตร้อนและสามารถเจริญเติบโตได้ในเขตหนาวและแห้งแล้ง 
 
แต่ปลูกในพื้นที่ชื่นแฉะไม่ค่อยดี ควรปลูกในที่ ที่มีร่ม 50% จะดีในดินเค็มพอปลูกได้แต่ไม่ดีมากนัก ค่อนข้างที่จะดูแลรักษายากสักหน่อย
 

Visitors: 640,385